tiến độ dự án Ecolife Capitol

tiến độ dự án Ecolife Capitol

Dự án Ecolife Capitol do Công ty cổ phần thương mại và xây dựng công nghệ xanh làm tổng thầu xây dựng, hiện tại dự án đang thi công nhồi cọc móng. Dự án đáng rất khẩn trương thi công đảm bảo tiến độ.
 
Tiến độ thực tế dự án chung cư Ecolife Capitol ngày 20/08/2015:

 

Tiến độ Ecolife Capitol

Dự án Ecolife Capitol tạo cơn sốt thị trường bất động sản nửa cuối năm 2015

Tiến độ thực tế dự án Ecolife Capitol ngày 20/08/2015

Tiến độ thực tế dự án Ecolife Capitol ngày 20/08/2015

Tiến độ thực tế dự án Ecolife Capitol ngày 20/08/2015

Tiến độ thực tế dự án Ecolife Capitol ngày 20/08/2015

Tiến độ thực tế dự án Ecolife Capitol ngày 20/08/2015

Tiến độ thực tế dự án Ecolife Capitol ngày 20/08/2015

 

 

Đăng ký mua căn hộ